Doorzoek website

DWV Doesburg

Waterpolo & Zwemvereniging

Get Adobe Flash player

Verboden te zwemmenGraag vraagt het bestuur van DWV jullie aandacht voor de brief achter deze link, betreffende het toezicht en gebruik van het recreatiegedeelte in ons Zwembad Den Helder. Deze brief is verzonden op 1 november 2015 aan al onze toenmalige leden van de afdeling waterpolo. De inhoud van de brief spreekt voor zich.

Het bestuur heeft zelf geconstateerd dat het toezicht in het recreatiegedeelte tijdens de thuiswedstrijden van onze DWV-teams ernstig te

kort schiet. We zien dat ouders/begeleiders en/of verzorgers meer aandacht hebben voor de verrichtingen in het hoofdbassin, dan voor hun kinderen in het recreatiegedeelte. We zien ook dat er ouders zijn welke hun kinderen meenemen en ten tijde van hun eigen wedstrijd onbeheerd laten zwemmen in dit gedeelte en zelfs kinderen welke helemaal geen DWV-lid zijn!

Vanuit haar verantwoordelijkheid is het bestuur van DWV hierop aangesproken door het aanwezige zwembadpersoneel en zwembadmanager. Op 26 november jl. zijn hierop kinderen uit het zwembad verwijderd.

Donderdag 15 december jl. heeft het bestuur van DWV over dit punt gesproken en hierin het besluit genomen om met onmiddellijke ingang het recreatiegedeelte te sluiten tijdens de waterpolowedstrijden in ons Zwembad Den Helder. Dit besluit is genomen omdat zij niet de verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor deze groep kinderen.

We begrijpen dat u mogelijk teleurgesteld bent in dit genomen besluit, maar het bestuur ziet geen andere mogelijkheid om de veiligheid van de aanwezige kinderen te kunnen blijven garanderen.

Het zwemmen in en/of het gebruik van het recreatiegedeelte ten tijde de trainingen van onze waterpoloteams blijft vooralsnog onveranderd en wordt "gedoogd" door het bestuur mits er voldoende toezicht is. Zie hiervoor de inhoud van de brief in de bijlage.

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben, het bestuur staan jullie graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van DWV

sponsorkliks

Thuisbad DWV

Laatste nieuws

.......... ! ! ! DWV heeft een nieuwe website ! ! ! .........

Aankomende events

21 nov 2018;
Anne Gieling jarig
23 nov 2018;
Ina Groeneveld jarig
24 nov 2018;
Hein Koopmans jarig